Texniki Spesifikasiyalar

 

 

 

SISTEM TƏLƏBLƏRI

İnfraskop Quraşdırması üçün tələb olunan aparat və proqram təminatı tələbləri aşağıda verilmişdir:

SERVER HARDWARE (Server avadanlığı)
  • 64bit processor
  • 16/32/64GB RAM (small/medium/large installs)
  • 1280×800 or higher resolution video card
  • 2 x GBIT network cards
  • Hard Disks (Physically separate disk):
          o System: 100GB disk (SATA/SAS/SCSI)
          o Queue: 64GB disk (SSD recommended for large installations)
          o Database: 500GB+ RAID5 or NAS/SAN disk space (more detailed in Disk Requirements)


OPERATING SYSTEM AND COMPONENTS  (Əməliyyat sistemi və komponentləri)


   • Windows Server 2012 R2
          o Make sure that the GPOs applied to the organizational-unit where the installed server is located do not restrict system components or access rights.
   • Microsoft .NET Framework 4.7
   • Required Operating System Components
           o IIS 7
           o MSMQ
   • Java Server Runtime (latest version – required for Infraskope 2016)
   • Microsoft SQL Server Express Edition (2012+)
           o Database Engine
           o LATIN1_GENERAL_CI_AS Collation

 

DISK REQUIREMENTS (Disk Tələbləri)

Aşağıdakı cədvəl tipik istifadə üçün tövsiyə olunan disk tələblərini göstərir.
Performans baxımından ən vacib komponent disk sistemləridir. Xüsusiyyətlər MSMQ xidməti tərəfindən istifadə olunan kataloqun sürətli diskdə olması tövsiyə olunur və mümkünsə, disklərin Write-Cache funksiyasını aktivləşdirin. SSD böyük quraşdırmalar üçün çox tövsiyə olunur.
QEYD: İstifadə olunan kollektorlar bu tələbləri dəyişə bilər.

Copyright © 2021. Bütün hüquqlar qorunur